Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:16, số lượt xem: 341

Có nẻo đường quen đã hóa mòn
Bởi rằng bao kẻ vẫn chen bon
Nhưng không hoa quý, không hoa quý
Cuối nẻo đường quen chỉ héo hon.

Có người trên lối rẽ đàng đông
Chợt thấy tàn điêu vạn cánh đồng
Cùng xác xơ gầy dăm nhánh lúa
Nỗi buồn mang chết giữa mênh mông.

Có người trên lối rẽ đàng tây
Chợt thấy thành hoang trong khói mây
Cùng ngả nghiêng trời đôi ác điểu
Nỗi buồn tan nát những ôi thây.

Có người theo lối thẳng đường đi
Chợt thấy bao năm chẳng được gì
Rồi trút làn hơi trong khóc hận
Mồ không bia đá, cỏ xanh rì…!

2011