Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 11:00, số lượt xem: 377

Người ơi sau trước nếu “vô ngôn”
Có thể tình tương vạn khối hồn?
Hay mãi ta mồm loa mép giải
Để muôn muôn sự tỏ thua hơn?

Tôi gặp người anh dạy dỗ tôi
Bằng trăm khuôn phép đẹp trên đời
Tam tam ngũ ngũ xen đằng hắng
Lẫn lộn vô vi với thức thời.

Hôm qua người chị bảo tôi rằng
Tôi nếu là tôi bớt nói năng
Phải thấu những gì tôi phải sợ
Từ tâm đến diện giữ cho bằng!

Tôi biết người em chuyện cũng nhiều
Mỗi lần mỗi rượu, dáng xiêu xiêu
Thực, mơ, vị trí và cơm gạo
Ngẫm cả đời em có bấy nhiêu?

Vừa đây người bạn kể tôi nghe
Từ sách xưa ôi chuyện tổng nghè
Chắc để thu mình ta vón lại?
Cái vòng kim cổ lắm nhiêu khê!

Tôi thấy người yêu chẳng nói gì
Chỉ buồn mang chắt giọt chia ly
Từ hai chiếc cốc hình con mắt
Hỡi lệ nhân tình - ngôn ngữ chi?!

2013