Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 11:29, số lượt xem: 344

Em rằng chẳng hẹn ngày mai đâu
Ngày mốt e là mới gặp nhau
Bởi lẽ ngày mai xa cách lắm
Xa hơn ngày mốt cái ban đầu.

(Vì tới ngày kia ta sẽ yêu
Vậy nên ngày mốt gần hơn nhiều
Ngày kia em muốn thêm nồng mặn
Thôi để ngày mai em quạnh hiu!)

2011