Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:00, số lượt xem: 355

Cái nhìn lưu luyến chốn sơn khê
Quá nửa nghiêng theo cái nhìn về
Cái nhìn nơi cõi đời muôn thực
Đối diện cái nhìn trong giấc mê.

Con mắt người dưng khóc giữa đường
Hóa thành con mắt của người thương
Người thương con mắt người xa lạ
Con mắt ướt rồi khô vấn vương.

2011