Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2016 03:09, số lượt xem: 445

năm nay còn thở: chín mươi
năm nay vẫn chết, chửa rơi xuống trần
thương thay thi sĩ tâm thần
lên tiên rồi vẫn tần ngần nhớ nhung
trần gian là cõi điên khùng
khùng điên đệ nhất anh hùng long lanh
gần xa nô nức yến oanh
người ta tội lỗi mặc quần đi chơi
ông thơ tiếu ngạo cõi đời
cõi tiên chắc đẹp và hơi tồng ngồng?
nàng tiên chắc hẳn má hồng?
nàng tiên nữ chẳng lấy chồng vẫn vui?
thương thay thế thái dập vùi
trần gian bỏ lại, tuyệt Bùi lên tiên!

VĐP. 2016.