Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:37, số lượt xem: 635

Ngày đã không còn trong mắt tôi
Và nơi mắt ấy cũng xa xôi
Đời qua hơn nửa vòng điêu lụy
Người đến rồi đi nhạt tiếng cười.

Thăng trầm có phải hiểu từ đây?
Duyên nợ thuyền đưa lạc bến này
Lấp lánh vầng trăng, u uất lệ
Khóc người tri kỷ trọn đêm nay

Tình hỡi, duyên trời có biến suy?
Cho hồi chuông hợp đổ chia ly
Cho vỡ đường tơ, tan lối nguyệt
Cho người ở lại trách người đi…!

Trời đó muôn đời không có đôi
Người trong bể ái chỉ yêu người
Nhưng khi tình phụ, khi tình lỡ
Người đắng cay than thở với trời…!

2010