Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 10:36, số lượt xem: 513

Ầm vang tiếng vọng chốn sơn khê
Đâu đó lưu nhân lạc bước về
Áo rách quen rồi con mắt buốt
Vành môi nhạt rượu vẫn đê mê.

Mấy bận đôi chân hoá rạc rời
Thèm chưa xao nhãng kiếp rong chơi?
Đô thành hoa lệ, đây hoa lệ
Nghe tiếng oanh vàng dạ lả lơi.

Nửa non tuổi chiếc một lần đi
Ghé bến phồn hoa vướng bận gì?
Cùng quẫn giọt hờn men oán ngại
Tha hương lòng giá nỗi phong quy.

Đêm trắng đêm tình tự lại đêm
Cơn say nghẹn uất nửa niềm riêng
Đô thành hoa lệ, đây hoa lệ
Cõi sống vô hồn hay cõi điên?

Nghiêng tầm mắt thế tục vô minh
Một tiếng còi vang độ xuất trình
Thổn thức lưu nhân đi với đợi
Tàu kia đưa rước những vong hình?

Diễm trúc đầu sương cúi lạnh run
Mờ trăng ẩn ức lạ muôn trùng
Xôn xao mắt dối đèn hư ảo
Hoa lệ người qua nẻo gấm nhung...

2014