Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 10:16, số lượt xem: 373

Mới đấy thôi mà ngỡ đã lâu
Kiễng chân tay vói mộng ngang trời
Mộng bay đi mất, trôi đi mất
Còn mảnh thành trì úa sắc rêu.

Người rơi xuống đáy ngục trần ai
Nhen nhóm âu lo chút lửa lòng
Ấm lại tinh hồn cho mắt sáng
Ngời lên để ngẫm nợ ba sinh.

Có một hôm nay bỗng dại cuồng
Đoàn người lữ thứ đi phương xa
Đoàn người lữ thứ không quay lại
Cả cõi dương gian vẫn hiện tồn.

2014