Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2014 15:25, số lượt xem: 546

Cờ bạc ở đời lắm kẻ ưa
Còng lung mắt toét đã hay chưa
Được thua , thua được do may rủi
Cao thấp, thấp cao bởi lọc lừa
Lúc được con khen phồng cánh mũi
Khi thua vợ mắng xẹp phao câu <cụp râu dê>
Cho hay cái máu say cờ bạc
Dẫu có vào gông chửa chắc chừa