Chiếc hôn là bầu trời
Hay chiếc hôn là mặt đất?
Sao lòng ta đắm say
Riêng anh tin chiếc hôn là loài hoa duy nhất
Mà không ai hái được bao giờ
Những chiếc hôn bay qua rồi biến mất
Biến thời gian
Thành kỷ niệm quanh ta


Nguồn: Một trăm phút của tình yêu, NXB Thanh niên, 1989