Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2015 16:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/03/2015 17:01

雲門聳峻白雲低,
水急遊魚不敢棲。
入戶已知來見解,
何煩再舉礫中泥。

 

Kệ

Vân Môn tủng tuấn bạch vân đê,
Thuỷ cấp du ngư bất cảm thê.
Nhập hộ dĩ tri lai kiến giải,
Hà phiền tái cử lịch trung nê.

 

Dịch nghĩa

Cơ phong trong tông Vân Môn cao vượt khỏi tầng mây,
Như dòng nước xiết, cá chẳng dám dừng lại bơi dạo.
Vì vừa vào cửa đã nhận ra chưa thấu triệt mà chỉ dùng hiểu biết phân biệt,
Thì cần gì phải nêu thêm những bùn sình làm chi cho phiền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Vân Môn chót vót khỏi lùm mây
Cá lội không dừng nước chảy bay
Vào cửa đã rành trình kiến giải
Đâu phiền lại nói gạch trong lầy


Nguồn: Thiền sư Trung Hoa (tập hai), Thích Thanh Từ soạn dịch, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Vân Môn cao vót mây thấp hơn,
Nước xiết cá kia chẳng dám nương.
Vào cửa biết ngay là kiến giải,
Chả cần nói nữa thêm cát bùn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời