Núi Kỳ Liên bên trái
Núi Mã Tông bên phải
Đứng giữa hai núi này
Bóng của Người hùng vĩ chọc trời mây

Trước mặt là sa mạc
Bãi cỏ liền sau lưng
Một dòng nước trong veo chảy vọt
Dưới chân thành cổ bao quanh

Bao nhiêu năm ngươi đứng đây cô quạnh
Ai cho thêm viên gạch nào đâu?
Bây giờ các công nhân đã đến
Điểm tô ngươi rực rỡ sắc màu

Ngươi trở lại thời thanh xuân sán lạn
Cùng lò cao ống khói đứng kề vai
Trên đò án công trình xanh thắm
Tên Vườn hoa Gia Dụ đặt cho ngươi.


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)