金陵驛其二

萬里金甌失壯圖,
袞衣顛倒落泥塗。
空流杜宇聲中血,
半脫驪龍頷下鬚。
老去秋風吹我惡,
夢回寒月照人孤。
千年成敗俱塵土,
消得人間說丈夫。

 

Kim Lăng dịch kỳ 2

Vạn lý kim âu thất tráng đồ,
Cổn y điên đảo lạc nê đồ.
Không lưu đỗ vũ thanh trung huyết,
Bán thoát ly long hạm hạ tu.
Lão khứ thu phong xuy ngã ác,
Mộng hồi hàn nguyệt chiếu nhân cô.
Thiên niên thành bại câu trần thổ,
Tiêu đắc nhân gian thuyết trượng phu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Muôn dặm non sông nát địa đồ,
Long bào điên đảo rớt bùn thô.
Chỉ còn tiếng cuốc kêu trong máu,
Nửa xác xơ bờm vó ngựa ô.
Già bỏ gió thu lùa khủng khiếp,
Mộng về trăng lạnh chiếu đơn cô.
Ngàn năm thành bại đều tro bụi,
Hết được nhân gian kể trượng phu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của doan cao

Giang sơn muôn dặm mất cơ đồ
Áo chiến còn đâu vệt đất thô
Vọng tiếng quốc kêu nhoà huyết lệ
Long câu buông vó chợt quay đầu
Tuổi già như gió chiều thu thổi
Lòng lạnh dưới trăng bóng xuân cô
Thành bại nghìn năm như cát bụi
Còn đâu trần thế chuyện chinh phu

Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời