Ai đem ngày ấy gọi Đoan dương
Muôn thuở truyền nhau xót Khuất Nguyên
Cười ngó Mịch La cuồn cuộn mãi
Tôi ngay chưa sạch nỗi oan khiên


Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)