Tôi thả con thuyền giấy
con thuyền giấy trôi.

Tôi thả một bông hoa
bông hoa trôi.

Tôi thả một chiếc lá
chiếc lá trôi.

Tôi giữ chặt em
em vẫn trôi...

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Drift

I launch a paper boat
the paper boat drifts.

I launch a live flower
the flower drifts.

I launch one of leaves
the leaf drifts.

I embrace her tightly
she still drifts…

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

FLOATING

I leave paper boat on a river
The boat would float aways
I drop a flower on a river
It would float aways
I drop a leaf on a flow
It would float aways
I try to keep you on a life flood
You would even float aways

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời