Đăng bởi Phuong vào 20/10/2006 20:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/08/2012 18:18

Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn.

Riêng những câu thơ còn xanh
Riêng những bài hát còn xanh
Và đôi mắt em như hai giếng nước.


Xuân Đinh Mão, 2-1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

...

Riêng những câu thơ
                  còn xanh
Riêng những bài hát
                  còn xanh
Và đôi mắt em như hai giếng nước

113.18
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài thơ đầy đủ

Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn.

Riêng những câu thơ còn xanh
Riêng những bài hát còn xanh
Và đôi mắt em như hai giếng nước.

Xuân Đinh Mão 2-1987

Nguồn: Nhạc sĩ Văn Cao, tài năng và nhân cách
Tác giả: Bích Thuận, NXB Thanh Niên, 2007, tr. 234

62.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản in đúng của tác giả bài thơ

Thời gian

Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi
như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ
còn xanh
Riêng những hài hát
còn xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước.

74.14
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Time

Time pass space between fingers
To dry leaves
Memory in my heart
Drops
like sound of gravel
in the dry well
Only line of poetry
still green
Only songs
still green
And her pair of eyes
like two wells of water.

82.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

TIME

Time as water
flows between fingers
without turning back.
Over time, leaves would wither.
My memories as gravels
Falling into bottom of dry well
There are only verses or songs
that would be green forever;
And your eyes, my love,
are still as two wells full of water.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
44.75
Trả lời