Có ai cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Tôi gửi nhờ đem hộ lá thư?
Trời hỡi! ốm nằm trong quán trọ
Bạn bè còn lại mấy bài thơ...

Trông qua song cửa: trời vàng úa
Mấy lá bàng rơi nhắc nhở thu!
Chiều ốm cũng đang chầm chậm xuống
Sương mù chìm lẫn lá vàng thưa.

Hỡi người cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Tôi gửi thư đưa hộ mẹ già
Cố thét song lời tôi yếu quá
Ngựa đều chân chạy, nhạc càng xa.


14-10-1941

Nguồn: Văn Cao, , NXB Tác phẩm mới, 1983

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quí vị nào có tác phẩm khác của Văn Cao?

Quí vị nào có các thi phẩm khác của Văn Cao xin vui lòng post lên để mọi người cùng thường thức. Có ai có bài thơ "Về Huế xưa" của Văn Cao không ạ?   Xin cảm ơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Who returns Kinh Bac

Is someone there horseback return Kinh Bac
Please help me to carry a letter?
Heaven! Ill one lay in the inn
Friends only remain a few of poems…

Look through window railing: sad yellow sky
Some falling leaves of bang2 refer autumn
Ill-evening also falling down slowly slowly
Fog has sunk in thin yellow leaves.

Hey! You, horseback-man returns Kinh Bac
Help! bring letter to my old mother
Try screaming but my words very weak
Horse regularly run, small-bell sound further.


Notes: Van Cao’s real name is Nguyen Van Cao. He was a composer who was born on 15 November 1923 in Hai Phong but his hometown was Nam Dinh. He died on July 10, 1995 in Ha Noi. Van Cao wrote many songs.Some of his most well-known are: Go Dong Da (1945); Chien Si Hai Quan (1945); Khong Quan Viet Nam (1945); Ngay Mua (1948)…

Van Cao’s song Tien Quan Ca written in 1944 became the national anthem of the Socialist Republic of Vietnam. After his death, he received the Ho Chi Minh Prize.

1. Kinh Bac: Place name of Vietnam, in the north of old capital-Thang Long.
2. Bang: A shade tree starts falling its leaves in the autumn.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

WHO GOES TO KINH BAC

Who is going to horseback to Kinh Bac?
Please kindly carry a letter for me!
Alas, I was ill and had to rest in an inn,
No friends but only poems.

Out off window: withered sky,
several leaves fall down, remind me of autumn!
Grommy evening falls slowly
and mist drops with yellow leaves

Oh, Horseman ridering to Kinh Bac!
I would like him to send the letter
to my dear aging mother.
I tried my best to tell him to pause
but I could not do so
because my breath was too weak
And horses’ hooves beat faded away….

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời