Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Quang (7 bài)
- Chu Đôn Di (2 bài)
- Tăng Củng (5 bài)
- Vương Khuê (1 bài)
- Hàn Duy (1 bài)
Tạo ngày 06/09/2018 21:57 bởi tôn tiền tử
Văn Đồng 文同 (1018-1079) tự Dữ Khả 與可, tự hiệu Tiếu Tiếu cư sĩ 笑笑居士, người đời gọi là Thạch thất tiên sinh 石室先生, là hoạ gia, thi gia người Tử Đồng (nay thuộc Tứ Xuyên) đời Bắc Tống, tiến sĩ đầu năm Hoàng Hựu, làm thái thường bác sĩ, tập hiền hiệu lý, sau làm tri Hồ Châu, người đời gọi là Văn Hồ Châu. Văn Đồng có quan hệ họ hàng với Tô Thức. Tác phẩm có Đan Uyên tập.