Mình thấy hình như còn thiếu một đoạn, lúc mình là SV, năm 1993 mình chép tay còn mấy câu nữa:
"Hình như em đã yêu ta
Hình như không phải, ờ, mà hình như…!"