Thói vui cùng bè bạn
Rộn rã mọi khung trời
Ngày thường thì bận rộn
Nhưng không bận cuộc chơi.

Có vài người bạn thật
Không cần nói lời dài
Chỉ cần người hiện diện
Ăn thôi cũng vui thay.

Cùng bạn đi trên đường
Đứa đi trước, đi sau
Chỉ cần người hiện diện
Chỉ cần ở bên nhau.

Không cần nói dông dài
Nhưng ý hợp với nhau
Chỉ xưng mình với bạn
Không khi nào mày tao.

04/03/2023 Đồng Tháp
Tặng Bộ Tứ Đạo Tặc vì lòng biết ơn!
Chân Nhồi Bông (Phan Thị Hoàng Châu), Đuôi Trùn (Nguyễn Thị Ngọc Ý), Dây Nhợ Lòng Thòng (Bùi Thị Bích Tuyền).