Đôi mắt sâu suy tư em mang
Ánh nhìn em thấm đẫm nhuỵ tràng
Thơm vương hương nhang cho em đầy một túi
Nắng làm cho nâu sẫm cây răm.
Thấm thoát đa mang em lớn tự bao giờ
Cóc cách xe con chở nặng trĩu nỗi buồn
Lon ta lon ton hồn em còn nhẹ quá
Đường cồng kềnh sá một nỗi nào đâu
Hoạ sầu trong đôi mắt em người nghệ sĩ
Đục đẽo niềm vui tận đáy tâm an.
Những kẻ khờ như tôi và em
Sẽ mãi là nắng vàng treo rồi xem
Ấm áp nhưng không bao giờ chạm tới
Lấp lánh nhưng không bao giờ toả sáng
Làm tổn thương những khán giả mua mình.

29/04/2022 Đồng Tháp