Phong lưu hết mực lại tài hoa
Bốn bể năm non cũng là nhà
Ngạo nghễ ngông cuồng ta xê dịch
Cắp tìm cái đẹp, giữ riêng ta?

21 giờ 24 phút Đồng Tháp
18/06/2022