174.94
Đăng ngày 19/01/2022 08:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 03/04/2022 18:56, số lượt xem: 327

Tuồng thương tiếc, châu rơi như mật
Châu đắm chìm, mật quyện thêm say
Lệ thương thương khóc ướt những ngày
Thơ quyện lệ rót vào trang giấy trắng.

20/10/2021 Đồng Tháp