15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 20:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/06/2012 14:19

石淙

三山十洞光玄籙,
玉嶠金巒鎮紫微。
均露均霜標勝壤,
交風交雨列皇畿。
萬仞高岩藏日色,
千尋幽澗浴雲衣。
且駐歡筵賞仁智,
琱鞍薄晚雜塵飛。

 

Thạch Tông

Tam sơn thập động quang huyền lục,
Ngọc kiệu kim loan trấn Tử Vi.
Quân lộ quân sương tiêu thắng nhưỡng,
Giao phong giao vũ liệt hoàng kỳ.
Vạn nhận cao nham tàng nhật sắc,
Thiên tầm u giản dục vân y.
Thả trú hoan diên thưởng nhân trí,
Điêu an bác vãn tạp trần phi.


Thạch Tông: tức Thạch Tông hà 石淙河, cũng được gọi Bình Lạc giản 平樂澗, một thắng cảnh của dãy Tung Sơn, nằm phía đông nam huyện Đăng Phong 登封, tỉnh Hà Nam 20km. Năm 700, mười năm sau kể từ khi lên ngôi, vào mùa hè Võ Tắc Thiên cùng quần thần du Tung Sơn, xuống nghỉ ở suối Thạch Tông, bày tiệc rồi cùng quần thần xướng hoạ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ba non mười động bao huyền ảo
Kiệu ngọc xe loan ánh tía bày
Đều móc đều sương rành đất tốt
Thuận mưa thuận gió cõi vua nay
Đỉnh cao ngàn thước hoe làn nắng
Suối thẳm muôn tầm tắm áo mây
Tạm nghỉ chén quỳnh vui núi nước
Yên thêu chiều xế bụi trần bay


Nguồn: 20 nam nhân Trung Quốc, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thạch Tông

++++++++++++

Thạch Tông : tức Thạch Tông hà (石淙河), cũng được gọi Bình Lạc giản (平乐涧) , một thắng cảnh của dãy Tung Sơn ,
nằm phía đông nam huyện Đăng Phong (登封县) , tỉnh Hà Nam (河南省) 20 km . Vào năm 700 (Cửu Thị nguyên niên 久视元年),
mười năm sau kể từ khi lên ngôi , vào mùa hè Vũ Tắc Thiên cùng quần thần du Tung Sơn , xuống nghỉ ở suối Thạch Tông ,
bày tiệc rồi cùng quần thần xướng hoạ .

Trang : 薛曜夏日游石淙诗并序

Tử Vi : tức Tử Vi cung 紫微宫 hay Lạc Dương cung 洛阳宫 trong thành Lạc Dương .

Câu thứ hai :

Ngọc kiệu kim loan trấn Tử Vi

muốn nói núi Tung Sơn với những đỉnh cao hùng vĩ như vàng như ngọc bao quanh bảo vệ cung Tử Vi , thành Lạc Dương .

Quân lộ quân sương : chỉ chế độ quân điền (quân điền chế 均田制) và chính sách cai trị của triều đình hài hoà đúng phép
đã đem lại nhiều thành công thắng lợi cho nhân dân .

Trang : 「石淙」武则天这首诗词是什么意思???_百度知道

Vài lời bàn thêm .

+++++++++

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba non mười động quang huyền ấn
Núi ngọc non vàng trấn Tử Vi
Gió mưa phơi phới kinh kỳ
Sương đều móc thuận đất thì phì nhiêu
Cao vạn nhận núi thâu nắng gắt
Suối ngàn tầm nước giặt áo mây
Dừng đây yến ẩm vui chơi
Xế chiều yên ngựa bụi bay đường về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba non mười động ảo huyền,
Xe loan kiệu ngọc trấn miền Tử Vi.
Đều sương đều móc đất phì,
Thuận mưa thuận gió hoàng kỳ cõi nay.
Đỉnh cao ngàn thước nắng ngày,
Muôn tầm suối thẳm áo mây vẫy vùng.
Chén quỳnh yến ẩm tạm dừng,
Xế chiều yên ngựa bụi đường phủ bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời