Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 22:56

Tôi đang ngồi làm bài
Chợt Sơn ca đến gọi:
- Ngồi làm gì ngồi mãi?
Ra đây cùng hát ca
Ngoài mây trời bao la
Có nắng vàng đang đợi!
- Hỡi Sơn ca, chớ gọi!
Sơn ca có nhớ không?
Bài vở chưa làm xong
Đi chơi chưa phải lúc

Tôi đang ngồi, hì hục...
Chợt có tiếng Ve kêu:
- Ra đây ta cùng reo
Có Gió vàng đang đợi!
Tôi bảo: Ve chớ gọi
Ve có nhớ hay không?
Mọi việc chưa làm xong
Đi chơi chưa phải lúc!

Tôi lại ngồi, hì hục...
Mọi việc đã làm xong
Tôi ra ngoài chấn song
Gọi to: - Hỡi Sơn ca
Hỡi Ve, hỡi Nắng mới
Mời tất cả cùng vui!
Mọi việc làm xong xuôi
Vui chơi là phải lúc


Phỏng theo Usơkin

Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998