Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 30/08/2009 02:21

Cạnh lùm tre bóng mát
Một đàn vịt xôn xao
Chúng gọi nhau ồn ào:
- Các, các! và cạc, cạc!

Một con tung cánh đập
Vài lông cánh tung bay
Một con đi đầu bầy
Bỗng gọi to: Cạc! cạc!
Tức thì những con khác
Cũng cạc, cạc liên hồi

Một con mải đuổi mồi
Chạy chung quanh lùm cói
Vừa nghe các bạn gọi
Cũng núng nính nhập đàn

Chúng kéo đến xếp hàng
Vây chung quanh chuồng lợn
Thét: Chia cám! chia cám!
Nhưng chú lợn phớt lờ
Cứ nằm ngủ lơ mơ
Như không hay, không biết

Thất vọng cả đàn vịt
Tiu nghỉu phải rút lui
Thấy vo ve đàn ruồi
Chú há mỏ táp, táp!

Vừa đi vừa cạc, cạc!
Tất cả kéo ra ao
Chúng chen nhau ồn ào
Rồi nhảy tòm xuống nước

Nhẹ nhàng như thuyền lướt
Lúc gió thoảng ngoài khơi
Cả đàn vịt bơi bơi
Nước mây hồ gợn gợn


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998