Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 31/08/2009 04:35

Cuối xuân anh Nắng ấm
Đuổi hết rét về rừng

Bọn rét phút cuối cùng
Chạy vào hang vào hốc
Hoặc cùng nhau tức tốc
Chui rừng sếu, rừng lim
Rừng bạch đàn thâm nghiêm
Nơi tối mò tối mịt
Nơi chỉ nghe gió rít
Chỉ có thác gầm gào
Chỉ tiếng hùm báo hao
Chỉ khỉ ho, cò khóc!

Đuổi xong hết bọn rét
Nắng ấm lại đứng ra
Tung giữa trời bao la
Triệu hào quang lấp lánh


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998