Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 31/08/2009 03:51

Đến mùa gặt
Quê tôi
Xóm thôn trở vàng!

Lúa rải sân phơi
Sân phơi phủ vàng
Rơm rải đường làng
Đường làng phủ vàng

Vàng nong, vàng nia...
Cây rơm đầu làng
Nhô lên vàng vàng
Mùa gặt
Xóm thôn
Quê tôi
Dát vàng


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998