Con đường nho nhỏ
Đi dọc bìa rừng
Từng bước vui chân
Cứ đi, đi mãi

Dọc đường hoa dại
Đốm trắng đốm vàng
Những bụi ngải hoang
Mọc chen bồm bộp
Một bờ cỏ mật
Nảy lá xanh tươi...
Chú bướm thảnh thơi
Cứ bay chấp chới
Bay lui bay tới
Chú đậu cành nào?
Xa xa là ao
Bên kia trường mới
Cành tre phấp phới
Ngả bóng dập dờn

Thoai thoải bìa rừng
Con đường đi mãi
Qua một cái bãi
Gặp một cánh đồng

Lúa chín mênh mông
Nắng vàng sáng rực!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]