Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 19/08/2021 13:16 bởi tôn tiền tử
Võ Mạnh là một nhân viên ban văn hoá Nhật, năm 1944 có tham dự vào một vụ âm mưu lật chính quyền Pháp. Chẳng may việc vỡ lở, ông sợ liên luỵ cho các chỗ quen biết, nên bỏ trốn vào Nam. Trước khi lên đường, ông gửi lại bạn bè một bài thơ lời lẽ thống thiết.