15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: Hà Nội (380) Huế (164) Sài Gòn (56)

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2010 03:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/12/2010 03:55

Nam Bắc và Trung vốn một nhà
Thực dân Pháp đã xẻ làm ba
Thêm thù Mỹ Diệm chia ranh giới
Lại nhớ Rồng Tiên gốc mẹ cha
Thương nỗi giống nòi liền ruột thịt
Đau vì chém giết với tù tra
Ta mau kết nghĩa trừ lang sói
Thống nhất dư đồ đất nước ta


11-1945

Nguồn: Võ Khắc Triển tiến sĩ nho học cuối cùng của Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2003