Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Hữu Đáp (1 bài)
- Phạm Liệu (1 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
- Hoàng Trọng Mậu (4 bài)
- Đặng Thái Thân (4 bài)
Tạo ngày 20/03/2016 00:28 bởi tôn tiền tử
Võ Hoành (1873-1946) hiệu Ngọc Tiều, là chí sĩ và là giáo viên Đông Kinh nghĩa thục ở đầu thế kỷ XX. Ông sinh tại làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay là xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), là người nhiệt tình yêu nước, đã từ bỏ cả khoa cử, tích cực tham gia phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân. Năm 1907, ông cùng một số nhà yêu nước Nguyễn Quyền, Lương Văn Can, Đào Nguyên Phổ, Dương Bá Trạc,... thành lập Đông Kinh nghĩa thục với mục đích là khai trí cho dân. Để có kinh phí cho trường, Võ Hoành được giao nhiệm vụ lạc quyên tài chính, vận động sự tài trợ của các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, trường hoạt động chưa đầy năm thì bị chính quyền thực dân Pháp buộc phải giải tán. Sau vụ chống thuế Trung Kỳ (3-1908) và vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội (6-1908), Pháp cho bắt…