15.00
1 bài thơ
1 người thích
Đăng ký ngày 23/10/2020 08:12, số lượt xem: 149
Vô danh cư sỹ bất lưu sầu
Thản nhiên bãi biển với nương dâu
Đời như ảo mộng tình như khói
Xả tận nhân gian, xả hữu cầu.