Trước mồ tôi, anh hay chị tiếc thương?
Tôi chết rồi - chẳng còn nghe thấy nữa
Nhưng tôi tin, như người lính trung kiên
Anh hay chị sẽ không quên nghĩa vụ!


(dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)