Đừng ân hận, dưới mồ cha yên giấc!
Cha chết vì con, vì mẹ, vì quê hương!
Con hãy như cha, đến những nơi ác liệt
Giữa chiến trường, con chớ tiếc thân con!


(dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)