Lửa chiến tranh đêm tối bén nhà anh
Lưỡi gươm sắc vung trên đầu Tổ quốc
Hãy đứng dậy cùng nhân dân tiến bước!
Không danh hiệu nào cao hơn người chiến binh!


(dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)