Tôi hy sinh, nhưng kịp bắc xong cầu
Chiến thắng đến như bình minh xuất hiện
Từ bên kia sông hân hoan kéo đến
Đi qua người tôi - cầu qua sông sâu


(dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)