Đố tôi nghĩ ngợi gì bên lá chắn
Khi súng tôi giội lửa xuống đầu thù
Và mặt đất vặn mình trong lửa đạn?
Tôi nghĩ về người yêu và tôi nghĩ về hoa


(dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)