Hãy cảnh giác, con người trên trái đất!
Cái chết ở chiến trường cho phép tôi khuyên anh
Tôi ra trận. Đúng ngày con trai tôi ra đời, tôi bị giết
Tôi chết đi để con trai tôi sống. Tôi chết đi để anh sống, đó anh!


(dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)