Nắng vờn mèo hay mèo vờn ánh nắng
Ai vờn ai kể cũng khó phân minh
Nhưng hư ảnh diệu kỳ kia vụt biến
Thì thơ ơi, còn chi lại, hỡi em?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)