Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Cái bộ máy đồng hồ dù tốt mấy
Cũng có khi bất chợt bị hỏng tung!
Còn bọn ta như sinh viên trượt mãi
Suốt tháng ngày không việc cứ lang thang
Vì tháng ngày vô tư lự an nhàn
Xin cảm tạ hết lòng nền dân chủ!
Xin nâng cao cốc rượu tôi chúc mừng
Dân thất nghiệp, hỡi anh em đồng chí!

Nỗi đau khổ của ta nhân thêm mãi
Và cứ nhân thêm mãi mãi khôn cùng
Ta có thể cũng thành người tên tuổi
Chỉ cần ta vứt mẹ nó lương tâm!
Nhưng bàn tay núc ních thịt, phản thùng
Thật đáng tiếc, chẳng ai thèm đếm xỉa!
Thế giới cũ rồi nghẹn vì ta đông
Dân thất nghiệp, hỡi anh em đồng chí!

Ta yêu quý đời cần lao lấm bụi
Trong giấc mơ ta xây dựng, gieo trồng
Ta đâu phải bọn người ngồi nhàn rỗi
Sống bám trên lưng cổ của nhân dân
Ta tởm kinh cái mõm chúng mỡ nhờn
Lời lẽ chúng tuôn ra nghe lộn mửa
Đói, nhưng ta kiêu hãnh chẳng cúi luồn
Dân thất nghiệp, hỡi anh em đồng chí!

Lời chuyển tiếp

Trị cho nổi chúng ta đâu ngon ăn!
Biến chúng ta thành súc sinh đâu dễ!
Cái ý chí làm người thật phi thường
Dân thất nghiệp, hỡi anh em đồng chí!


(Năm mươi hai bài balađa cay cực của chàng sinh viên Rôbert Đavit, 1936)
Bài thơ trên được dịch qua phiên bản tiếng Nga

Nguồn:Thơ Nezvan, (Dương Tất Từ và Thuý Toàn dịch), NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Nga

Баллада о безработных товарищах

Часы на что безупречные –
И то вдруг что-то сломается!
А мы – как студенты вечные,
Нам век без работы маяться.
Земной поклон демократии
За наши дни беззаботные!
Пью за вас, мои братья,
Товарищи безработные!

Нам горе идет с процентами,
И нет конца этой повести,
А можно бы стать доцентами,
Будь у нас меньше совести.
Но, к счастью, нам всем не нравятся
Предательства руки потные.
Пусть старый мир нами давится,
Товарищи безработные!

Мы любим людей трудящихся,
Во сне и строим и пашем мы,
Мы не в числе садящихся
На шею народу нашему;
Презираем сытые морды их,
Проповеди их рвотные,
Мы, голодные, гордые, –
Товарищи безработные!

Вряд ли им с нами справиться,
Загнать из людей в животные.
Нам слишком людьми быть нравится,
Товарищи безработные!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời