Trôi qua mặt tôi là rừng vân sam
những cành cây, tuyết trắng, khoảng rừng thưa
Tôi nhìn qua mặt tôi
khi áp trán mình vào kính
giữa khoảng trán và mắt tôi thấy
những ngôi nhà hiện ra rồi biến mất
loang loáng trôi qua mắt tôi


Nguồn: Đường vào văn hoá Phần Lan, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)