Chim sống trên không
dưới sức nặng cuả chim là cây
dưới cái bóng của chim là mặt đất

Đôi cánh vỗ rào rào dưới lùm cây
không gian mở ra ngút ngàn cây

khi những đồng tiền bạc
theo hành trình của chúng
về đất


Nguồn: Đường vào văn hoá Phần Lan, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)