Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 22/06/2009 23:49

Gió lên không định giờ đi
Thuyền trôi ai dễ hẹn kỳ trùng lai
Mây chờ ngừng bến xa xôi
Nhớ thương đọng lại muôn đời quên không
Thuyền đi sông nước ngại ngùng
Bến xanh xanh vẫn ngóng trông tháng ngày
Giang Lăng cách trở đâu đây
Nghe đêm vượn hót, nghe ngày chim kêu