Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2015 14:23

Muôn cột giăng đều giây thép lưới
Tình dài vương vấn nợ phong sương
Hồn mơ dáng núi từng cơn khói
Lòng gởi theo ga mỗi chặng đường
Chuếnh choáng toa say sầu tứ xứ
Ngang tàng bánh cuộn gió mười phương
Đôi đường ân ái song song nối
Mây gió biên thuỳ, mộng cố hương.