Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2015 12:16

Mai trắng bên sông mờ bóng nước
Cỏ xanh trước gió vẩn màu mây
Nhà ai sườn núi cơn mưa gội
Bãi phẳng trời tà chiếc nhạn bay
Một chiếc thuyền nan về bến nước
Hai hàng yến nhạn liệng quanh trời
Rừng thông chen chúc ngàn lau sậy
Bóng xế non đoài lữ khách ai??


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]