Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 02/07/2008 21:34

Chín kiếp trầm luân luỵ tự xưa
Nhân gian đầy đoạ thoả trời chưa?
Ai cười thế sự, đời mưa gió
Ai khóc nhân tình, buổi gió mưa.
Non nước khôn đo lòng bốn bể
Sắc tài thêm tủi hận ngàn xưa
Lau nhau một lũ trò con tạo
Cười gượng bao phen lại khóc hờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]