Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 08:18

Vầng trăng chênh chếch xế đầu non
Mờ tỏ chân mây đá mấy hòn
Tranh vẻ giang san màu khói nhạt
Đường in tang hải vết sương mòn
Chiếu chăn dấu củ còn hơi hám
Chuông trống chùa xưa vẫn bính bong
Cảnh đó người đây chi xiết nỗi
Nỗi thương chồng, với nỗi thương con.