Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 08:17

Sống dai sự thế biết thêm cùng
Đã tủi mình riêng lại tủi chung
Mưa gió chắc chi mòn sức liễu
Tuyết sương chưa dễ nhuốm gan tùng
Lá ngăn trước ngỏ ve rền rỉ
Sương toả đầy song gió lạnh lùng
Thảm thiết chồng con nơi đất khách
Tơ lòng đòi đoạn rối lung tung.