Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 08:17

Khi thường tình nghĩa trĩu hai vai
Biến lại càng thêm xót nỗi ai!
Có miệng muốn câm nên ngậm miệng
Còn tai giả điết hoa ngơ tai
Gối nghiêng nệm chích thân đành một
Dặm khách hồn quê bóng vẫn hai
Mẹ cách, con xa, chồng cách vợ
Cuộc đời ly biệt sống chi dài.